Kohezijski paket za financijsko razdoblje 2021.-2027.
30.06.2021.

Kohezijski paket za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Dana 23. lipnja 2021. postignut je politički dogovor za zakonodavni paket Kohezijske politike za novo programsko razdoblje 2021.-2027. u visini od 373 milijarde eura.

Paket je objavljen u Službenom listu Europske unije 30. lipnja, a na snagu stupa 1. srpnja s retroaktivnim djelovanjem od 1. siječnja 2021.

Paket sadrži sljedeće uredbe:

  1. Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
  2. Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
  3. Uredba o Europskom socijalnom fondu plus
  4. Uredba o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja
  5. Uredba o Fondu za pravednu tranziciju

Europski socijalni fond plus bit će ključni financijski instrument za provedbu Europskog stupa socijalnih prava, odnosno ulaganje u jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedne uvjete rada te socijalnu zaštitu i uključenost. Kroz sredstva ESF+ ulagat će se u ljude i sustave u politikama zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti te tako poduprijeti ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija.

Uredbe na hrvatskom jeziku možete pronaći ovdje.