PROJEKT "KRENI NA ZELENO..."

SOIH je potpisao ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU za projekt "Kreni na zeleno...", kodni broj 2022-3-HR01-KA210-YOU-000101382 u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2023. godinu u području Ključne aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija: Partnerstva za suradnju – Mala partnerstva. 

Cilj projekta je podići razinu svijesti o važnosti brige o okolišu i potaknuti zeleno djelovanje u udrugama osoba s invaliditetom kroz aktivizam mladih s invaliditetom i Youth Workera (YW). YW su osobe koje u SOIH-u i partnerskim organizacijama u svom svakodnevnom radu komuniciraju s mladima, organiziraju aktivnosti, potiču ih na sudjelovanje u zajednici, zagovaraju njihova prava, u neposrednom su kontaktu s mladima s invaliditetom.

SOIH je nositelj Projekta, dok su partneri Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS), Pravobranitelj za osobe s invaliditetom (POSI) i Hrvatski savez gluhih i nagluhih (HSGN).

Projekt će se provoditi 12 mjeseci, od 01. 01. 2023. do 31. 12. 2023. godine. Iznos bespovratnih sredstava iznosi 60.000,00 eura, koje dodjeljuje nacionalna Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a Projekt sufinancira Europska unija. Projekt će se provoditi u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji.