IZVJEŠĆE O PROVEDBI KPOSI

Sukladno točki 58. Zaključnih preporuka o Inicijalnom izvješću Republike Hrvatske Pokret osoba s invaliditetom u obvezi je pripremiti Alternativno izvješće.

SOIH u suradnji s ostalih 12 saveza 8. Centra znanja, članicama SOIH-a koje nisu uključene u 8. Centar znanja te ostalim suradničkim savezima i udrugama priprema „Drugo, treće i četvrto Alternativno izvješće“ od kraja prosinca na zajedničkim sastancima koji se održavaju tri puta tjedno. Izvješće treba prikazati provedbu Zaključnih preporuka o Inicijalnom izvješću Republike Hrvatske prema naputku UN Odbora za ljudska prava. Izvješće se radi kao kratki osvrt na postojeće stanje nakon čega se postavljaju pitanja koja služe kao predložak UN Odboru za ljudska prava koji će dana 1. travnja 2020. pripremiti listu pitanja na koja tijela Vlade RH trebaju dati odgovore. To je novi pristup izvještavanja nakon opširnog Inicijalnog izvješća koje je RH podnijela 2014. Od zemalja se za nova Izvješća ne traži opširno opisno izvješće, već se zahtijevaju odgovori na postavljena pitanja.

Radi dobivanja šireg spektra informacija svi navedeni savezi zatražili su prijedloge udruga članica.