STRATEGIJA UN O INKLUZIJI OSOBA S INVALIDITETOM

Strategiju UN predstavio je  glavni tajnik UN-a Antonio Guterres  dana  13. lipnja 2019. na dvanaestom zasjedanju  Konferencije država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u New Yorku. Tom prilikom izjavio je: "Želim da Ujedinjeni narodi budu poslodavci za koje će se odlučiti osobe s invaliditetom i želim da naše humanitarne, razvojne i mirovne operacije u potpunosti priznaju i unaprijede njihova prava.  Vrlo je jednostavno: ne možemo biti platforma za promjene kada osobe s invaliditetom ne mogu pristupiti  toj platformi i govoriti.”

Platforma je nastala kao rezultat suradnje oko 60 subjekata UN-a, međuagencijskih mreža, organizacija civilnog društva i država članica. Predstavlja zajedničko opredjeljenje za inkluziju osoba s invaliditetom na svim razinama organizacije UN-a. To je inkluzivni pristup zapošljavanju osoba s invaliditetom na najvišoj razini.

Strategija će se primjenjivati 5 godina nakon čega će biti revidirana i dopunjena, ukoliko bude potrebno.

 

https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages//Planovi%20Izvjestaji%20Strategije//United%20Nations%20Disability%20Inclusion%20Strategy%20HR.pdf