Predsjednik SOIH-a Zorislav Bobuš dobio Nagradu za životno djelo
20.12.2017.

Predsjednik SOIH-a Zorislav Bobuš dobio Nagradu za životno djelo

Odlukom Odbora za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad  ove je godine Državna nagrada za humanitarni rad u kategoriji Nagrada za životno djelo dodijeljena dr. Zorislavu Bobušu,  a Godišnja nagrada za humanitarni rad za 2017. godinu sestri Jeleni Lončar, ravnateljici Caritasa zagrebačke nadbiskupije, Katoličkoj udruzi „Kap dobrote“ te Udruzi volontera Podravke – PULS.

Svakako ova Nagrada je priznaje i cijelom pokretu osoba s invaliditetom koji je zajedno s dr. Bobušem sudjelovao u kreiranju politika invaliditeta i posebno na primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH Zorislav Bobuš je osoba koja je svojim radom i aktivnostima obilježila područje ustrajnog promicanja prava i položaja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Od 1994. godine volonterski obavlja dužnost predsjednika SOIH-a, krovne udruge osoba s invaliditetom koja je, vođena njegovom vizijom, zaslužna za projekte kao što su: SOIH-SOS telefon za žene s invaliditetom žrtve nasilja, osnaživanje žena s invaliditetom za veću ulogu u društvu, projekte poboljšanja pristupačnosti, projekte obrazovanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom, projekte osobne asistencije te brojne druge koji su nedvojbeno doprinijeli unapređenju kvalitete življenja osoba s invaliditetom na području RH.

Kao predsjednik SOIH-a uporno radi na promoviranju ideje o Hrvatskoj kao zemlji visokih standarda kada je riječ o položaju osoba s invaliditetom.

Posebnu pažnju posvetio je problemu zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom kroz aktivno sudjelovanje u radnim skupinama za izradu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te poticanje poslodavaca na zapošljavanje osoba s invaliditetom kao vrlo kvalitetne radne snage.

Niz aktivnosti posebno je usmjerio poboljšanju položaja žena s invaliditetom, kako u obitelji tako i na poslu i u društveno političkoj zajednici, a posebnu pozornost posvetio promociji Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. inicirao je brojne kampanje za promicanje prava žena s invaliditetom a posebno se ističe Kampanja za provođenje Prvog organiziranog ginekološkog pregleda žena s tjelesnim invaliditetom  - zbog uočene diskriminacije žena s invaliditetom u zdravstvu te kako bi im se pružila kvalitetna usluga ginekološkog pregleda korištenjem dostupnog prilagođenog ginekološkog stola.

Aktivan je u iniciranju Zakona o inkluzivnom dodatku, tražeći i uspostavljanje funkcionalnog sustava osobnih pomagača kao što je osobni asistent, tumač za znakovni jezik, asistent slijepoj osobi, intervenor gluhoslijepoj osobi te asistent u nastavi i radni asistent.

Kako bi širu društvenu zajednicu upoznao s pravima i potrebama osoba s invaliditetom, principima neovisnog življenja i inkluziji provodi brojne edukacije kao što su edukacije djelatnika zatvorskog sustava, lokalne i područne samouprave, zdravstvenih djelatnika, djelatnika iz sustava socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, učenika srednjih i osnovnih škola i sl.

Kao predsjednik SOIH-a važan je akter u procesima savjetovanja za oblikovanje javnih politika za osobe s invaliditetom. Aktivnostima koje provodi bilo kroz zagovaranje, edukacije, savjetovanje, istraživanje, izdavaštvo, organiziranje kampanja, snažno pridonosi prevenciji diskriminacije, institucionalizacije, stigmatizacije i minorizacije uloge osoba s invaliditetom u društvu. Njegovo djelovanje u području humanitarnog rada usmjereno je podizanju razine svijesti o sposobnostima osoba s invaliditetom, potrebi uključivanja u sve tokove društva ali i promociji socijalnog modela invaliditeta te uspostavi modela ljudskih prava.

Vjerujemo da ćemo i dalje zajedno radeći opravdati ovo priznanje i riješiti pitanja koja već nekoliko godina opterećuju pokret osoba s invaliditetom a to su inkluzivni dodatak, rana intervencija te financiranje reprezentativnih udruga osoba s invaliditetom.