Vi imate DMD ali nema ona vas
07.09.2017.

Vi imate DMD ali nema ona vas

SOIH se pridružio obilježavanju  07 rujna - Međunarodnog dana svjesnosti o Duchenne mišićnoj distrofiji.  Time je podržao nastojanja svoje članice SDDH da unaprijedi kvalitetu življenja dječaka i mladića s DMD te njihovih obitelji. SOIH je snažno podržao e-platformu koja se priprema u cilju edukacije svih dionika koji mogu pridonijeti uključivanju oboljelih u zajednicu. Posebno se cijeni napor da se kontinuiranim praćenjem vitalnih funkcija sve više dobiva bitka protiv ove fatalne bolesti. Marina Rajčević bila je predstavnica  SOIH –a.