Prvi okrugli stol o osobama s invaliditetom u hitnim situacijama
14.12.2017.

Prvi okrugli stol o osobama s invaliditetom u hitnim situacijama

Imajući na umu da se pitanjima osoba s invaliditetom u kriznim situacijama do sada u RH nije posvetila dužna pažnja SOIH je u suradnji s Gradskim uredom za upravljanje u hitnim situacijama organizirao Okrugli stol „Podrška osobama s invaliditetom tijekom opasnosti, kriznih situacija i katastrofa“ dana 14. prosinca 2017. na Tribini Grada Zagreba. Sudionike Okruglog stola pozdravio je Mario Hrgović, pomoćnik pročelnika za poslove zaštite od požara, obrane i informacijske sigurnosti Grada Zagreba.

Marica Mirić predstavila je rezultate projekta pod nazivom „Vodič za podršku osobama s invaliditetom tijekom opasnosti, kriznih situacija i katastrofa“ koji je financiran iz Proračuna Grada Zagreba za 2017. te ukazala na specifične načine pružanja podrške osobama s invaliditetom prije i tijekom kriznih situacija.

Nakon prezentacije Mario Hrgović podržao je inicijativu za prilagodbu postupaka zaštite i spašavanja osobama s invaliditetom i sam projekt, te je izrazio spremnost na suradnju s udrugama osoba s invaliditetom da bi se postupci zaštite i spašavanja unaprijedili i prilagodili osobama s invaliditetom, a provoditelji postupaka zaštite i spašavanja educirali i zajedno s osobama s invaliditetom uvježbali.

Potom su sudionici podijeljeni u četiri radionice koje su imale zadatak predložiti i razraditi specifičnosti postupanja u kriznim situacijama ovisno o vrsti invaliditeta: tjelesno oštećenje, oštećenje sluha, oštećenje vida i intelektualne teškoće. Nakon radionica, predstavljeni su zaključci sa radionica.

Osobe s invaliditetom Grada Zagreba ocijenile su ovaj skup iznimno zanimljivim ali i vrlo korisnim kako bi u hitnim situacijama imali sigurnost da će biti pravilno i pravodobno obaviješteni i da će dobiti odgovarajuću potporu.