Program izobrazbe za saveze udruga osoba s invaliditetom uključenih u 8. Centar znanja
22.03.2018.

Program izobrazbe za saveze udruga osoba s invaliditetom uključenih u 8. Centar znanja

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (NZRCD) od 14. do 16. ožujka 2018. godine u Zadru je održala trodnevni program izobrazbe za saveze udruga osoba s invaliditetom uključenih u 8. Centar znanja. Prvi dan edukacije bio je posvećen temi društvenog poduzetništva, koju su prezentirali Darko Ciglar (Act grupa) i Nikolina Turčinović Dupor (Centar za civilne inicijative). U interaktivnoj diskusiji obrađeni su elementi društvenog poduzetništva, kriteriji razlikovanja društvenih od ostalih poduzeća, ciljevi i problemi društvenog poduzetništva današnjice, te su predstavljeni svjetski i nacionalni primjeri dobre prakse.

Drugi i treći dan, u sklopu teme „Kvalitetna priprema prijava na ESF natječaje“ koju su prezentirale Zvjezdana Schulz Vugrin (Udruga za razvoj civilnog društva – SMART) i Lejla Šelić (Volonterski centar Osijek), sudionici su usvajali i usavršavali postojeća znanja u izradi ESF projekata. Dvodnevnom radionicom izložene su teoretske odrednice dobrog projekta, koje su sudionici potom praktično primjenjivali u radnim skupinama, razrađujući teme socijalnih usluga na primjeru aktualnog ESF natječaja „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1“.

Edukativni skup završio je zajedničkim sastankom predstavnika Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i 8. Centra znanja. Detaljno su prezentirani aktualni i budući natječaji u sklopu MDOMSP i Europskih fondova za provedbu projekata u 2018. godini. SOIH je zahtijevao da se Natječaj za razvoj usluga osobne asistencije, koji se planira raspisati tek u studenome, raspiše ranije jer asistenti koji su uključeni u projekt 2015. godine (a to je najveći broj uključenih) imaju ugovore do kraja listopada 2018. godine. Udruge nisu spremne na prijelazna razdoblja koja se svakako želje izbjeći u korist svih dionika procesa. Također je zahtijevan žuran odgovor za upućeno pitanja Udruge Sveti Bartolomej iz Knina. Državna tajnica Marija Pletikosa naglasila je kako slijedi nova izmjena Zakona o socijalnoj skrbi, povodom koje će biti formirane uža i šira radna skupina, koje će uključivati i predstavnike osoba s invaliditetom. Cvjetana Plavša-Matić u ime NZRCD najavila je formiranje dvaju sustava potpore organizacijama civilnog društva u pripremi i provođenju projekata.