Osmi centar znanja - Capacity Building
12.12.2017.

Osmi centar znanja - Capacity Building

U okviru 8. Centra znanja, 12.12.2017. u hotelu Westin održan je Drugi Capacity building na kojem su sudjelovali predstavnici nacionalnih saveza i udruga osoba s invaliditetom s područja cijele Republike Hrvatske. Glavna tema skupa je bila Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom, odnosno njena primjena i praćenje kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini. Moderatorica skupa bila je Marice Mirić, koordinatorice 8. Centra znanja.

Uvodno izlaganje imala je Lucija Šimek, pravnica u Zajednici saveza osoba s invaliditetom Hrvatske SOIH-a koja je predstavila temu „Ljudska prava“, unutar koje se osvrnula, osim na temu općih ljudskih prava i na Konvenciju UN o pravima osoba s invaliditetom kao izrazito važnog pravnog akta za osobe s invaliditetom.

Ratmir Džanić, izvršni direktor SOIH-a, predstavio je temu „Obveze pokreta osoba s invaliditetom prema Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom“ u kojem je poseban naglasak dao na strukturu i mehanizme koji Konvencija ima kako bi cjelokupnom pokretu osoba s invaliditetom osiguralo jako oruđe za provođenje Konvencije i osiguranje ostvarenja prava za osobe s invaliditetom.

Marica Mirić, koordinatorica 8. centra znanja izložila je „Smjernice za praćenje Konvencije na nacionalnoj i lokalnoj razini“. Istaknula je posebnu ulogu nacionalnih saveza za provođenje Konvencije na državnoj te ulogu udruga osoba s invaliditetom na provođenju na lokalnoj razini.

U tom kontekstu nakon prezentacija održane su dvije radionice i to radionica „Praćenje KPOSI na nacionalnoj razini, preporuke, strategija, nositelji“ te radionica „Praćenje KPOSI na lokalnoj razini, preporuke, strategija, nositelji“. Sudionici su formirali dvije skupine koje su dobile zadaću praćenja provođenja aktivnosti Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Leke Sokolaj, izvršni direktor Hrvatskog saveza udruga invalida rada (HSUIR), bio je moderator prve radionice koja je analizirala provedbu Nacionalne strategije na nacionalnoj razini, dok je Manda Knežević, predsjednica Hrvatskih udruga paraplegije i tetraplegije (HUPT), bila moderatorica u drugoj radionici koja je analizirala provedbu Nacionalne strategije na lokalnoj razini. Nakon provedenih radionica moderatori su izvijestili o rezultatima.

U okviru ovoga skupa Kristina Peruničić, socijalna radnica SOIH-a, predstavila je rezultate „Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“, u kojoj je predstavila Kampanju koju  je SOIH sedmu godinu proveo u Gradu Zagrebu, a lokalne udruge osoba s invaliditetom na području cijele Republike Hrvatske.