Operativni sastanak u Uredu POSI glede edukacije koordinatora za nediskriminaciju na projektima iz EU fondova
27.10.2017.

Operativni sastanak u Uredu POSI glede edukacije koordinatora za nediskriminaciju na projektima iz EU fondova

Ured POSI organizirao je operativni sastanak s predstavnicima udruga osoba s invaliditetom i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koji je održan dana 27.10.2017. a vezano uz edukaciju koordinatora za nediskriminaciju na projektima iz EU fondova, koji su djelatnici ministarstava i kao takvi zaduženi za provedbu horizontalnih načela.

 

Sastanku su prisustvovali: zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić, savjetnica pravobraniteljice Branka Meić Salie, predstavnice MRRFEU-a, te predstavnici  udruga osoba s invaliditetom. Iz SOIH-a su prisustvovale Marica Mirić i Lucija Šimek.

 

Na početku sastanka su od strane predstavnika Ureda POSI i MRRFEU-a dane informacije o koordinatorima ministarstava, njihovoj ulozi, te općenito o problemima i propustima koji se javljaju prilikom prijave projekata koji se financiraju iz EU fondova, a tiču se horizontalnih načela. Navedeno je da će se edukacija za koordinatore od strane Ureda POSI održati krajem studenog, u jednodnevnom trajanju od 8 sati. Predloženo je da svaka od udruga koje su bile na sastanku dobije termin od 20 minuta tijekom kojeg će se predstaviti koordinatorima na edukaciji, podijeliti svoja dosadašnja iskustva i predložiti ideje vezane uz horizontalna načela kao sastavni dio projekata.

 

Nakon toga, predstavnici udruga iznijeli su brojne teškoće s kojima se susreću u svome radu i prijedloge o tome što i na koji način bi trebalo prezentirati koordinatorima tijekom edukacije.