Održana 1. sjednica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
14.06.2017.

Održana 1. sjednica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

   Povjerenstvo Vlade RH za osobe s invaliditetom dana 14. lipnja 2017. godine u Svečanoj dvorani Vlade Republike Hrvatske održalo je 1. sjednicu sa sljedećim

            Dnevnim redom: 

1. Usvajanje Poslovnika o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
2. Usvajanje Plana i programa rada Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom za 2017. godinu
3. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe  s invaliditetom od 2017. do 2020. godine
4. Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu - info
5. Izmjene i dopune propisa na prijedlog Pravobraniteljice za osobe  s invaliditetom gospođe Anke Slonjšak i saborske zastupnice gospođe Ljubice Lukačić- info
6. Strukturni fondovi - info
7. Razno 

   Sjednicu je vodila Marija Pletikosa, predsjednica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske, državna tajnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sjednici su uz predsjednicu Povjerenstva prisustvovali Zorislav Bobuš, zamjenik predsjednice; predsjednik SOIH-a  te predstavnici tijela državne uprave, znanstvenih institucija i predstavnici saveza udruga osoba s invaliditetom.

   Nakon usvajanja Poslovnika i Plana i programa rada, predsjednica Povjerenstva predstavila je sadržaj i ciljeve nove Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe  s invaliditetom od 2017. do 2020. godine.

   Predstavnici saveza iznijeli su nedvojben zahtjev za hitnim osnivanjem radne skupine za pripremu Zakona o inkluzivnom dodatku a s tim u vezi i mapiranje postojećih prava, socijalnih usluga potpora i olakšica u različitim sustavima; potrebu hitnog formiranja radne skupine za rješavanje sustavnog financiranja saveza i udruga osoba s invaliditetom; žurno pokretanje rada na pripremi normativnog osiguranja iste razine podrške osobama s invaliditetom u slučaju katastrofa na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima; naglasili neprihvatljivost diskontinuiteta u radu Povjerenstva zbog političkih razloga što iznimno negativno utječe na položaj organizacija a posebice na kvalitetu življenja osoba s invaliditetom; zahtijevaju primjenu usvojene terminologije u svim propisima i objavama i drugo.

   Članovi Povjerenstva informirani su o Godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2017. godinu kao i prijedlogu izmjena i dopuna propisa na prijedlog pravobraniteljice za osobe  s invaliditetom Anke Slonjšak i saborske zastupnice Ljubice Lukačić za koje do 1. kolovoza treba pripremiti detaljniju razradu. Također su prikazane mogućnosti korištenja sredstava iz Strukturnih fondova EU, pri čemu je posebno naglašena mogućnost sudjelovanja u e-savjetovanju vezanom za nacrt Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina''.  Natječaj za širenje mreže usluga u zajednici očekuje se u studenome,

    Uz naglasak za potrebu sustavnog rješavanja usluge osobne asistencije i ostalih pomagača razmotreno je i pitanje pomagača u nastavi rane intervencije. U sustavu rane intervencije podržava se neprocjenjivo vrijedna suradnja s UNICEF-om.

   Dana je informacija o povlačenju sredstava iz Regionalnog razvoja u kojima prednjače domovi koji imaju individualne procjene, no ono što je za osobe s invaliditetom još posebno značajno jest poticanje socijalnih ustanova na prilagodbu prostora jer je to kroz otvoreni natječaj omogućeno.

    Za sljedeće dvije sjednice dogovorene su i tematske cjeline od kojih je prva u rujnu vezana za propise prema dostavljenom prijedlogu na inicijativu premijera a druga u studenome za izazove osoba s najtežim invaliditetom u koju se moraju snažno uključiti uz saveze i MDOMSP i MZ.