Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku sjednicu posvetio 10. godišnjici KPOSI
13.12.2016.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku sjednicu posvetio 10. godišnjici KPOSI

Dana 13. prosinca, upravo na dan kad je usvojena Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku u suradnji s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom obilježio je 10. godišnjicu usvajanja KPOSI. Na Okruglom stolu  uz članove Saborskog odbora, predstavnike ministarstava, pravobranitelja, sudjelovali su i predstavnici Zajednice, saveza i udruga osoba s invaliditetom i predstavnici akademske zajednice.

Predsjednica Odbora, dr. sc. Ines Strenja-Linić, pozdravila je nazočne istaknuvši značaj obilježavanja ovog datuma i Preporuka za RH, a potom se obratio Božo Petrov, predsjednik Hrvatskog sabora.

Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, istaknula je značaj Konvencije i važnost što je RH ratifikacijom Konvencije preuzela obavezu uklanjanja prepreka koje oštećenje pretvaraju u invaliditet i osiguranja podrške osobama s invaliditetom kako bi mogle u najvećoj mogućoj mjeri realizirati svoje potencijale.

Branka Meić Salie, savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, predstavila je Preporuke i ukazala na značaj razlikovanja medicinskog i socijalnog pristupa invaliditetu.

Potom su predstavnici ministarstva kao i članovi saborskog odbora prikazali doprinos u radu na primjeni Konvencije.

Prisutne je pozdravio Zorislav Bobuš, predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom, naglasivši značaj Konvencije kao osnovnog dokumenta koji garantira ljudska prava osobama s invaliditetom te potrebu sustavnog pristupa države u partnerstvu s udrugama u njezinoj primjeni.

Marica Mirić, članica predsjedništva SOIH-a, dala je usporedni prikaz Preporuka koje je dobila EU s Preporukama RH, naglasivši da će se na taj način postići sinergijski učinak primjene Konvencije. Ukazala je i na teškoće s kojima se suočio pokret osoba s invaliditetom u 2016. godini u vjeri da je to vrijeme, stvarno, iza nas i da je program koji je predstavio Premijer prilikom prijema delegacija saveza osoba s invaliditetom garancija vraćanja digniteta osobama s invaliditetom, ali i održivosti udruga i saveza osoba s invaliditetom.

U daljnjoj, vrlo opsežnoj, raspravi istaknute su poteškoće s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom kao što je rana intervencija, inkluzivni dodatak, uspostava sustavnog financiranja udruga i saveza, financiranja socijalnih usluga, provođenja procesa deinstitucionaizacije i slično.