Dr. Zorislavu Bobušu povjeren još jedan mandat
07.07.2017.

Dr. Zorislavu Bobušu povjeren još jedan mandat

Na Izbornoj skupštini SOIH–a održanoj u Zagrebu dana 07. srpnja 2017. godine dr. Zorislavu Bobušu jednoglasno je ukazano povjerenje za još jedan četverogodišnji mandat na čelu SOIH–a.

Potvrđeni su članovi Predsjedništva koje prema Statutu čine predsjednici saveza redovnih članica SOIH – a: Zorislav Bobuš, Andrija Halec, Mirjana Jakovčev, Ante Kalina, Ratko Kovačić, Jozefina Kranjčec, Branka Lukić, Marica Mirić, Rafael Pejčinović, Lidija Penko, Sanja Perić i Josip Petrač. Dopredsjednici u ovom mandatu su Josip Petrač i Marica Mirić.

Izabrani članovi Nadzornog odbora su: Miljenko Mišljenović, Jadranka Krstić i Branka Pažur, a zamjena Ivica Bašić.

Na Skupštini su usvojeni Operativni program rada SOIH–a za 2018. godinu i Financijski plan za 2018. godinu.

U uvodnom dijelu sukladno dogovoru na prethodnoj Skupštini, zastupnici su informirani o Europskoj direktivi o pristupačnosti web stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora i Strategiji invaliditeta 2017.-2023. Vijeća Europe kao značajnim dokumentima koje pokret osoba s invaliditetom treba poznavati, a RH primjenjivati.