Dječji proračun
19.12.2016.

Dječji proračun

Pravobraniteljica za prava djeteta doc.dr.sc. Ivana Milas Klarić 19. prosinca 2016. predstavila je Preporuke UN-a za prava djeteta i knjigu „Zaštita najboljeg interesa djeteta“.

U okviru Skupa mr.sc. Ivana Jakir-Bajo, glavna državna rizničarka, u skladu s Općim komentarom br. 19 (2016.) o izdvajanju sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava (čl. 4 Konvencije o pravima djeteta) predstavila je faze izrade proračuna, potrebu za pripremu metodologije za izradu dječjeg proračuna te proračunske klasifikacije.

Nadahnuto izlaganje glavne državne rizničarke i impresivan prikaz potrebe i mogućnosti za izradom dječjeg proračuna izazvali su opsežnu i iznimno podržavaju raspravu svih sudionika, kako predstavnika ministarstava tako i civilnog društva.

U ime SOIH-a sudjelovala je u radu Marica Mirić.